Kontakt

LUX, nezisková organizácia
Opatovská cesta 97
040 57 Košice
Slovenská republika
Telefón: +421 55 678 54 82 (83)
E-mail: kontaktný formulár

Darujte nám 2% z daní

LUX, nezisková organizácia
Podporte nás

pdf darujte_nam_2%_z_dani.pdf 93.02 Kb

  • Fotogaleria
  • Fotogaleria
  • Fotogaleria
  • Fotogaleria

A tak si tu nažívame ...

Pár slov o našej organizácii

Vytlačiť PDF

Nezisková organizácia LUX, so sídlom na Opatovskej 97 v Košiciach, poskytuje päť druhov sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je stanovený v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Nezisková organizácia LUX, n.o.
Prijímateľom sociálnej služby sú:
- deti a mladí dospelí so zdravotným znevýhodnením

- dospelí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona

- fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázané na dohľad v zariadení podporovaného bývania

- seniori, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby

- fyzickým osobám, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v špecializovanom zariadení

V súčasnosti  poskytujeme pre prijímateľov širokospektrálnu starostlivosť v zdravotnej, sociálnej, výchovnej, rehabilitačnej oblasti pobytovou celoročnou, týždennou a ambulantnou formou.

Svojou kapacitou miest 217 prijímateľov   patrí  medzi  veľkokapacitné zariadenie.

Z celkovej kapacity máme zazmluvnených  127 prijímateľov –  v DSS, 40  v zariadení pre seniorov, 30 v špecializovanom zariadení, 20 v zariadení podporovaného bývania.

Aj napriek súčasnému trendu  poskytovať sociálne služby v kapacitne menších zariadeniach, má táto organizácia  veľa pozitívnych faktorov a priorít. Stretávajú sa tu všetky vekové kategórie a aj napriek generačným  rozdielom si  navzájom pomáhajú a nachádzajú spoločné záujmy pri rozvíjaní svojich schopnosti v záujmových, kultúrnych a športových aktivitách.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v dobre situovanom  zalesnenom a pokojnom prostredí mestskej časti Košice- Vyšné Opátske. Od objektu vedie prístupová cesta, smerujúca na autobusové zastávky do mesta, alebo na sídlisko Nad Jazerom, kde sú sústredené služby ako pošta, potraviny, banka a poliklinika.

FACEBOOK https://www.facebook.com/luxnoke/

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCFzRXerIe-PKA3So9VcPKEA