Kontakt

LUX, nezisková organizácia
Opatovská cesta 97
040 57 Košice
Slovenská republika
Telefón: +421 55 678 54 82 (83)
E-mail: kontaktný formulár

Darujte nám 2% z daní

LUX, nezisková organizácia
Podporte nás

pdf darujte_nam_2%_z_dani.pdf 93.02 Kb

  • Fotogaleria
  • Fotogaleria
  • Fotogaleria
  • Fotogaleria

A tak si tu nažívame ...

História

Vytlačiť PDF

 

Výstavba zariadenia trvala od roku 1966 do roku 1970. Prvé deti tu boli prijaté dňa 23.11.1970 a oficiálny názov zariadenia znel ,, Ústav pre telesne chybné deti a mládež,,. Jeho slávnostne otvorenie sa uskutočnilo 10.3.1971. V prvých mesiacoch činnosti ústavu v ňom našlo svoj domov 30 obyvateľov pri celkovej plánovanej kapacite 210 miest.

 


 

Verejnosť sa len postupom času dozvedela o jeho existencii. Ústav bol prioritne určený pre telesne postihnuté deti s normálnym psychickým vývinom, ktoré boli znevýhodnené vrodeným alebo získaným postihom, a u ktorých  ťažší stupeň telesného znevýhodnenia podstatne narušoval štandardný priebeh výchovného a vzdelávacieho procesu, a tiež prípravu na budúce povolanie v bežných typoch škôl. V zariadení sa preto deťom od počiatku jeho existencie poskytovala komplexná rehabilitačná starostlivosť. Od roku 1996 tu bolo zriadené oddelenie pre deti s mentálnym postihnutím s kapacitou 30 miest. Od 1.1.1999 bol zmenený názov zariadenia na ,, Domov sociálnych služieb,, . Do roku 2005 bol Domov sociálnych služieb využívaný pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Nezisková organizácia LUX, n . o. so sídlom na Opatovskej 97 v Košiciach bola zaregistrovaná 20.12.2004 a svoju činnosť začala v roku 2005 v súlade so štatútom tejto organizácie. Účelom založenia organizácie bolo poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zariadení podporovaného bývania. Od 1.1.2006 nezisková organizácia rozšírila svoju činnosť  o poskytovanie starostlivosti   a  o starostlivosť pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou. V súlade s rozšíreným štatútom organizácie bol Domov sociálnych služieb so sídlom na Opatovskej 97 v Košiciach transformovaný na neziskovú organizáciu LUX. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poskytovania starostlivosti pre cieľovú skupinu detí a mládež so zdravotným postihnutím boli zachované. Od 1.1.2009 sme  rozšírili  činnosť v zariadení sociálnych služieb pre   cieľovú skupinu – dospelí s kapacitou 20 miest. Od februára 2010 bola rozšírená činnosť o poskytovanie sociálnej služby pre seniorov s kapacitou 20 miest a vo februári 2011 sme zaregistrovali ďalší druh sociálnej služby – špecializované zariadenie s kapacitou 20 miest. V septembri 2012 sme zvýšili kapacitné miesta v zariadení pre seniorov o ďalších 20 miest. Od januára 2013 v špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby pre 30 klientov. Od januára 2014 sme rozšírili kapacitné možnosti pre ďalších 10 prijímateľov.