Kontakt

LUX, nezisková organizácia
Opatovská cesta 97
040 57 Košice
Slovenská republika
Telefón: +421 55 678 54 82 (83)
E-mail: kontaktný formulár

Darujte nám 2% z daní

LUX, nezisková organizácia
Podporte nás

pdf darujte_nam_2%_z_dani.pdf 93.02 Kb

  • Fotogaleria
  • Fotogaleria
  • Fotogaleria
  • Fotogaleria

A tak si tu nažívame ...

Záujem o služby

Vytlačiť PDF
V prípade záujmu o poskytované služby v našom zariadení je potrebné kontaktovať sociálnu pracovníčku, s ktoru budete následne konzultovať podmienky, formu a rozsah našich služieb.

Od 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorým sa zrušil zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Týmto zákonom sa okrem iného zmenil postup pri podávaní žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení.

V prípade, že má občan (rodič) záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, podáva písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnych služieb na odbor sociálnych vecí Ú KSK, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné priložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydáva na základe písomnej žiadosti občana, príslušný vyšší územný celok (Ú KSK, odbor sociálnych vecí). Posudok o odkázanosti na sociálnu službu bude vyhotovený na základe lekárskeho a sociálneho posudku. Na základe horeuvedených postupov uzatvoríme s občanom zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.

Ak sa rozhodnete naše zariadenie navštíviť osobne, najvýhodnejším spojom je autobus č. 31 zo smer zastávky Palackého (cez cestu od stanice) – zastávka Školy pre telesne postihnutých a č. 19 (zastávka bytový podnik mesta Košice). V prípade ďalších informácií sa kontaktujte na tel. č.: Mgr. Dana Žižaková – 055/6785482 kl. 14, 0918446577 PhDr. Štefánia Stollárová


Tlačivá potrebné v prípade Vášho záujmu o využitie našich sociálnych služieb :