Kontakt

LUX, nezisková organizácia
Opatovská cesta 97
040 57 Košice
Slovenská republika
Telefón: +421 55 678 54 82 (83)
E-mail: kontaktný formulár

Darujte nám 2% z daní

LUX, nezisková organizácia
Podporte nás

pdf darujte_nam_2%_z_dani.pdf 93.02 Kb

  • Fotogaleria
  • Fotogaleria
  • Fotogaleria
  • Fotogaleria

A tak si tu nažívame ...

Sociálna práca a poradenstvo

Vytlačiť PDF
Mgr. Dana Žižáková PhDr.Štefánia Stollárová
Mgr. Dana Žižáková
678 54 82 kl.14
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
PhDr.Štefánia Stollárová
678 54 82 kl.14
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Práca sociálneho pracovníka v zariadení je širokospektrálna, pôsobí ako integračný činiteľ medzi príbuznými prijímateľov a jednotlivými úsekmi zariadenia. Ich činnosť pozostáva zo sociálnej práce so samotným prijímateľom  a  z administratívnej práce.

Sociálny pracovník sprevádza prijímateľa počas celého pobytu v zariadení, od prvého kontaktu, ktorý je veľmi dôležitý aj v adaptačnom  procese až po samotné skončenie poskytovania sociálnych služieb. Asistuje jedincom pri rozvíjaní ich schopnosti, podporuje a posilňuje samostatnosť. Už  pri samotnom prijímaní prijímateľov do nového prostredia počas  adaptačného procesu sa snaží sociálny pracovník pomôcť prekonať príbuzným a samotným prijímateľom obavy, pocity nedôvery, vytvoriť pocit istoty a bezpečia. Ako jednu zo základných metód sociálnej práce, využíva sociálny pracovník rozhovor, ktorým smeruje k dohode medzi  zúčastnenými stranami.

Medzi najdôležitejšie v sociálnej práci je  vytvorenie vzťahu, vzájomná dôvera, ponúknutá bezpečnosť.

Základné činnosti v sociálnej práci:

- udržiavanie kontaktu s príbuznými prijímateľov,

- sociálny pracovník sa zúčastňuje tvorby individuálnych plánov

- poradenská služba zameraná na poskytovanie informácii týkajúcich sa zákona o sociálnych službách,

- administratívna činnosť – časovo a obsahovo náročná, spolupráca s úradmi,

- vedenie spisovej a elektronickej dokumentácie prijímateľov SS