Kontakt

LUX, nezisková organizácia
Opatovská cesta 97
040 57 Košice
Slovenská republika
Telefón: +421 55 678 54 82 (83)
E-mail: kontaktný formulár

Darujte nám 2% z daní

LUX, nezisková organizácia
Podporte nás

pdf darujte_nam_2%_z_dani.pdf 93.02 Kb

 • Fotogaleria
 • Fotogaleria
 • Fotogaleria
 • Fotogaleria

A tak si tu nažívame ...

Sociálne služby pre seniorov

Vytlačiť PDF
Nezisková organizácia rozšírila od 22.2.2010 svoje služby pre cieľovú skupinu seniorov. Rozšírením poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytujeme sociálnu službu klientom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Prednostne budú do zariadenia umiestňovaní seniori, ktorí sa starali o zdravotne postihnuté deti vo veku dospelosti a týmto dospelým už poskytuje LUX, n. o. sociálnu službu. Nová cieľová skupina ,,seniori,, v zariadení, kde poskytujeme sociálnu službu deťom, mladým dospelým a dospelým, je prínosom a vzájomným obohatením pre všetky vekové kategórie. Vzájomná blízkosť mladej a strednej generácie oživuje tradíciu, udržuje kontinuitu a vytvára medzigeneračnú solidaritu nielen v rodinách, ale aj v spoločenstvách podobného charakteru.

V rámci poskytovania nového druhu sociálnej služby, sa snažíme poskytovať seniorom čo najkvalitnejšie služby s cieľom uspokojovať nielen ich primárne, ale aj sekundárne potreby s dosiahnutím vzájomnej spokojnosti.

Bývanie je zabezpečené v dvojposteľových izbách s polohovateľnými posteľami, účelovým nábytkom. Klienti môžu využívať spoločenskú miestnosť, vonkajší exteriér s bezbariérovým prístupom. Okrem bývania a stravovania poskytujeme pre seniorov sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitačnú činnosť, upratovanie, pranie, žehlenie.

V rámci programu ponúkame pre seniorov ďalšie činnosti:

 • ergoterapiu,
 • skupinové stretnutia,
 • muzikoterapia,
 • cvičenia na podporu a zachovanie mentálnych schopnosti,
 • organizovanie výletov 1x v týždni
 • účasť na sv. omši (utorok, nedeľa) v kaplnke zariadenia,
 • knižnica,
 • pedikúra, manikúra, kaderníčka,
 • ďalšie služby podľa individuálnych potrieb seniorov.

FOTOGALÉRIA

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!