Kontakt

LUX, nezisková organizácia
Opatovská cesta 97
040 57 Košice
Slovenská republika
Telefón: +421 55 678 54 82 (83)
E-mail: kontaktný formulár

Darujte nám 2% z daní

LUX, nezisková organizácia
Podporte nás

pdf darujte_nam_2%_z_dani.pdf 93.02 Kb

  • Fotogaleria
  • Fotogaleria
  • Fotogaleria
  • Fotogaleria

A tak si tu nažívame ...

Druhy služieb

Vytlačiť PDF

Zariadenie sociálnych služieb   poskytuje päť druhov sociálnych služieb pre fyzické osoby,  ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je stanovený v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

Prijímateľom  sociálnej služby sú:

· deti a mládež so zdravotným znevýhodnením na riešenie nepriaznivej

sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo pre

nepriaznivý zdravotný stav a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

( § 38 zákona č. 448/2008 Z.z.)

· dospelí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň

odkázanosti je najmenej v podľa prílohy č. 3 (§ 38 zákona č. 448/2008

Z.z.)

· fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú

odkázané na dohľad, pod       ktorým sú schopní viesť samostatný život

v zariadení podporovaného bývania (§ 34 zákona č.   448/2008 Z. z.)

· seniorom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej

fyzickej osoby  ( § 35 zákona č. 448/2008 Z.z.)

fyzickým osobám, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby

v špecializovanom zariadení so  zdravotným postihnutím Alzheimerovej

choroby, Parkinsonovej choroby schizofrénie, demencie rôzneho typu

etiológie ( § 39 zákona č. 448/2008 Z.z.)

 

Bývanie  prijímateľov je zabezpečené v dvojposteľových izbách s polohovateľnými posteľami a  účelovým nábytkom. Prijímatelia môžu využívať spoločenské miestnosti, vonkajší exteriér s bezbariérovým prístupom.

Medzi ďalšie činnosti, metódy, techniky a postupy sme zaradili:

sociálnu rehabilitáciu,

rehabilitačnú činnosť individuálne podľa potreby,

socio-edukatívne aktivity,

každodenné prechádzky v prírode,
organizovanie výletov spojené s rekreačnou činnosťou,
tréningy pamäte pre klientov s demenciou a Alzheimerovou chorobou,
ergoterapia, muzikoterapia,
nácvikové metódy na zachovanie mentálnych schopností,
Ďalšie služby - kaderníčka, pedikúra, pravidelné sv. omše v kaplnke / utorky a nedele)