Kontakt

LUX, nezisková organizácia
Opatovská cesta 97
040 57 Košice
Slovenská republika
Telefón: +421 55 678 54 82 (83)
E-mail: kontaktný formulár

Darujte nám 2% z daní

LUX, nezisková organizácia
Podporte nás

pdf darujte_nam_2%_z_dani.pdf 93.02 Kb

 • Fotogaleria
 • Fotogaleria
 • Fotogaleria
 • Fotogaleria

A tak si tu nažívame ...

Služby

Vytlačiť PDF
Prijímateľom sociálnych služieb sú deti od 6 do najviac 25 rokov so zdravotným postihnutím, ktoré vyžadujú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a spĺňajú podmienky pre vydanie posudku v zmysle zákona o sociálnej pomoci pre uvedené účely.

Nezisková organizácia LUX, n.o.V zariadení sociálnych služieb je poskytovaná starostlivosť klientom, ktorí majú obmedzenú možnosť začleniť sa formou integrácie do škôl v mieste svojho bydliska vzhľadom na svoj zdravotný stav. Hlavne z hľadiska bariérovosti, ktorá je ešte stále neprekonateľná a integračný proces je zdĺhavý. 

Cieľom poskytovania sociálnej služby je pripraviť deti k samostatnosti  pre život so zdravou populáciou, neustále zlepšovať a rozširovať kvalitu poskytovaných služieb.

FORMY SLUŽIEB:
Zariadenie sociálnych služieb umožňuje využívať tri formy pobytu v zariadení, a to na základe dohody s rodičmi alebo samotnými klientmi. Najvýhodnejšou formou pre klientov aj rodičov je  ambulantná (denná) forma, za sledované obdobie s počtom miest 113, dieťa nie je izolované z rodiny a môže sa rozvíjať vo svojom prirodzenom prostredí s ostatnými členmi rodiny. Dieťa dochádza, je sprevádzané alebo dopravované rodičom do zariadenia a súčasťou poskytovanej sociálnej služby nie je ubytovanie. V porovnaní s uplynulým obdobím využíva v súčasnosti  dennú formu starostlivosti viac klientov. V zariadení sociálnych služieb využívajú hlavne rehabilitačnú starostlivosť, zúčastňujú sa okrem vzdelávacieho procesu výchovnej činnosti v popoludňajších hodinách.

Druhou formou pobytu je týždenná pobytová, ktorú využíva 45 klientov vzdialenejších od svojho bydliska, cestujú do rodín každý víkend. Pobytová forma je spojená s ubytovaním prijímateľa sociálnej služby. Táto forma je najnáročnejšia hlavne pre rodičov po stránke fyzickej, ekonomickej a psychickej. Na strane druhej klientom pravidelný styk s rodinou citovo prospieva. Najnevýhodnejšou formou pre klientov, ktorú využíva 70 prijímateľov sociálnej služby je celoročná forma. Klienti sú izolovaní od svojich biologických rodín, trpia citovou depriváciou, často pochádzajú z dysfunkčných a sociálnopatologických rodín, ktorých neustále pribúda.

Na základe žiadosti rodičov je klient individuálne posudzovaný o vhodnosti, resp. nevhodnosti pobytu v zariadení. V rámci adaptačného procesu je klient diagnostikovaný vo vzdelávacom a výchovnom procese.

DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB:

V zariadení sociálnych služieb sa poskytuje pre pobytovú formu bývanie v trojposteľových izbách so štandartným, moderným zariadením. V rámci zákona o sociálnych službách poskytovateľ pre prijímateľa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, osobné vybavenie, pranie, žehlenie a upratovanie.

LUX, n.o. - StravovanieStravovanie sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav detí a plnoletých fyzických osôb podľa stravných jednotiek maximálne 5 krát denne, pri  dennej forme aspoň jedno jedlo denne.


Ďalšie činnosti, ktoré poskytovateľ poskytuje v rámci sociálnej služby:
 • zdravotná starostlivosť
 • záujmová činnosť
 • kultúrna činnosť
 • rehabilitačná činnosť
 • rekreačná činnosť
 • psychologická starostlivosť
 • sociálne poradenstvo
 • úschova cenných vecí

Ďakujeme našim sponzorom

U.S. Steel Košice, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. Európska rozvojová banka Úsmev ako dar Dr. Klaun - Pomôžme deťom smiať sa Lidl Bábkové divadlo Enixa s.r.o., Varín Exisport K SYSTEM Tepelné hospodárstvo KošiceDrogery MarketMestské lesy Košice